خبرنگاران افق کرمانشاه

شما هم می توانید به سادگی یکی از خبرنگاران افق کرمانشاه باشید و یادداشت ها، گزارش ها، تحلیل و اخبار خود را در این سایت خبری با نام خود منتشر نمایید.

 

مدیرمسئول:                    حسام الدین شیخی
معاون خبر:                       سید مهدی صالح کوتاهی
سردبیر:                           –
اتاق خبر:                         –
بازرگانی و آگهی:              –
گروه اخبار استان:              محمدرضا میرزایی، مژگان کاکاوند
گروه سلامت:                   زهرا شریف زاده
گروه سبک زندگی:            نازنین پورمراد
گروه ورزشی:                   عادل اشرافی
گروه تکنولوژی:                 پارسا علیمردانی
گروه عکس:                     – پدرام سپاه امیری
گروه شهرستان ها:           –

 

 

برای ارسال مطالب یا اخبار خود به تلگرام شماره ۰۹۱۰۰۴۱۰۰۴۰ پیام دهید.